slnet
Dalam hal ini kita perlu pake komputer ato laptop, karena ada CD-ROOMnya yang bisa buat transfer data CD XP ke dalam flashdisk, dan siapin juga flashdisk dengan kapasitas minimal 1GB.
Pertama kalian download dulu aplikasinya tinggal klik link di bawah ini :

1. PeToUSB
2. usb_prep8

Setelah kalian download, ekstrak dulu file yang kalian download dan letakin file hasil ekstrak dalam satu folder (file PeToUSB pindahin ke folder usb_prep8).Setelah itu ikuti langkah-langkah berikut :
 • Jalankan file yang bernama usb_prep8, akan muncul command prompt seperti gambar di bawah

 • Tekan sembarang dan otomatis akan menjalankan program PeToUSB lalu muncul perintah untuk memformat flashdisk.
 • Checklist pada quickformat biar proses format agak cepat, lalu klik start, tunggu sampai proses selesai.


 • Setelah proses selesai tutup PeToUSB, tapi jangan tutup command prompt usb_prep8.
 • Pada command prompt akan muncul beberapa pilihan.


Plih angka ‘1’ lalu enter, akan muncul sebuah perintah untuk menentukan lokasi dimana kalian menyimpan file CD XP(pilih pada CD-DRIVE) -> OK • Kemudian pada command prompt ada pilihan option lagi.
 • Pilih angka ’3′ -> enter
 • Kemudian pilih tempat flashdisk kalian tertancap, dalam contoh gambar di bawah letak USBnya di ‘j’, maka ketik ‘j’ -> enter


 Setelah tahapan ini, pilihlah option nomer ‘4’ kemudian akan muncul perintah seperti gambar di bawah ini, pilih ‘Yes

 • Kemudian akan muncul perintah seperti gambar dibawah ini, pilih ‘Y


 • Lakukan instruksi sesuai perintah selama prosses, (kebanyakan “press any key to continue”)
 • Ketika muncul perintah seperti gambar di bawah ini, pilih “Yes”.

 Tunggu prosses kira-kira memakan waktu 15 menit, kemudian akan muncul perintah seperti gambar di bawah ini, pilih ‘Yes’. Setelah itu muncul perintah untuk meng-eject CD, pilih ‘Yes’. CD XP kalian keluar terus ambil CD


 • Pada commend prompt muncul bacaan tentang cara installnya “press any key to continue”  baca dulu kalo mau baca lalu tekan sembarang.


Selamat anda telah mempunyai flashdisk yang bisa buat install notebook

O…ya jangan lupa setting BIOS biar flashdisk kebaca lebih dulu, atur pada BIOS order, letakkin posisi option USB pada posisi paling atas.

Bagi yang notebooknya hardisk SATA, rubah pilihan hardisk SATA native support menjadi ATA native support (disable SATA native support) biar Installasi windows XP bisa kebaca sama hardisk kalian. Soalnya hardisk SATA tidak dapat membaca windows XP dan windows-windows tua (versi dibawah vista&7) lainnya.

Semoga dapat membantu kalian….
slnet

BILAL SHALAT TARAWIH
1.2
LAA ILAAHA ILLALLAAHU  WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYII WAYUMIITU WAHUWA’ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR.
SUBHANALLAH WALHAMDULILAHI WALA ILLA HAILALLAHHUAKBAR WALAHAWALA KUWATAILLA BILA HIL A’YIL A’ZIM
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD 
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYDINA WAMAULAANAA MUHAMMAD
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA WANABIYYINAA WAHABIIBINAA WASYAFII-‘INAA WADZUKHRINAA WAMAULAANAA MUHAMMADIN
ASH SHALAATUT TARAAWIIHI ROK’ATAINI JAMIA’TAR RAHIMAKUMULLAAHU
 

3.4
FADLLAM MINALLAHI WANI’MAH
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD 
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYDINA WAMAULAANAA MUHAMMAD
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA WANABIYYINAA WAHABIIBINAA WASYAFII-‘INAA WADZUKHRINAA WAMAULAANAA MUHAMMADIN
ALKHALIIFATUL RASULILAHI SOLLALLAHU A’LAIHI WASSALAM AMIIRUL MU’MINIINA SAYYIDUNAA ABUU BAKRINISH SHIDDIQ
TARDO HU AN
BIJUDIKA AMIN, WABIMTINA NIKA AMIN, YAKHAIRAL MAS’ULIN YA ALLAH.
ALLAHUMMA A’TIQ RIQABANA, WARIQA BA ABA INI, WAUMMAHATINA, MINANNARRI AJMA’IIN WATUB WAZAKKI WA’FUAMMAY YAQULLU AMIIN, AMIIN AMIIN  WHASALLALAHU WASALAMA’ALAIHI WALHAMDULILLAHIRABBIL’ALAMIN
ASH SHALAATUT TARAAWIIHI ROK’ATAINI JAMIA’TAR RAHIMAKUMULLAAHU5.6
LAA ILAAHA ILLALLAAHU  WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYII WAYUMIITU WAHUWA’ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR.
SUBHANALLAH WALHAMDULILAHI WALA ILLA HAILALLAHHUAKBAR WALAHAWALA KUWATAILLA BILA HIL A’YIL A’ZIM
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD 
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYDINA WAMAULAANAA MUHAMMAD
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA WANABIYYINAA WAHABIIBINAA WASYAFII-‘INAA WADZUKHRINAA WAMAULAANAA MUHAMMADIN
ALKHALIIFATUL RASULILAHI SOLLALLAHU A’LAIHI WASSALAM AMIIRUL MU’MINIINA SAYYIDUNAA UMAR IBNU KHOTTAAB
TARDO HU AN
BIJUDIKA AMIN, WABIMTINA NIKA AMIN, YAKHAIRAL MAS’ULIN YA ALLAH.
ALLAHUMMA A’TIQ RIQABANA, WARIQA BA ABA INI, WAUMMAHATINA, MINANNARRI AJMA’IIN WATUB WAZAKKI WA’FUAMMAY YAQULLU AMIIN, AMIIN AMIIN  WHASALLALAHU WASALAMA’ALAIHI WALHAMDULILLAHIRABBIL’ALAMIN.
ASH SHALAATUT TARAAWIIHI ROK’ATAINI JAMIA’TAR RAHIMAKUMULLAAHU
 

7.8
FADLLAM MINALLAHI WANI’MAH
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD 
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYDINA WAMAULAANAA MUHAMMAD
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA WANABIYYINAA WAHABIIBINAA WASYAFII-‘INAA WADZUKHRINAA WAMAULAANAA MUHAMMADIN
ALKHALIIFATUL RASULILAHI SOLLALLAHU A’LAIHI WASSALAM AMIIRUL MU’MINIINA SAYYIDUNAA USMAN IBNU AFFAN
TARDO HU AN
BIJUDIKA AMIN, WABIMTINA NIKA AMIN, YAKHAIRAL MAS’ULIN YA ALLAH.
ALLAHUMMA A’TIQ RIQABANA, WARIQA BA ABA INI, WAUMMAHATINA, MINANNARRI AJMA’IIN WATUB WAZAKKI WA’FUAMMAY YAQULLU AMIIN, AMIIN AMIIN  WHASALLALAHU WASALAMA’ALAIHI WALHAMDULILLAHIRABBIL’ALAMIN.
ASH SHALAATUT TARAAWIIHI ROK’ATAINI JAMIA’TAR RAHIMAKUMULLAAHU

SHALAT WITIR
WITIR
FADLLAM MINALLAHI WANI’MAH
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD 
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYDINA WAMAULAANAA MUHAMMAD
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA WANABIYYINAA WAHABIIBINAA WASYAFII-‘INAA WADZUKHRINAA WAMAULAANAA MUHAMMADIN
ALKHALIIFATUL RASULILAHI SOLLALLAHU A’LAIHI WASSALAM AMIIRUL MU’MINIINA SAYYIDUNAA ALI IBNU ABI THOOLIB
TARDO HU AN
BIJUDIKA AMIN, WABIMTINA NIKA AMIN, YAKHAIRAL MAS’ULIN YA ALLAH.
ALLAHUMMA A’TIQ RIQABANA, WARIQA BA ABA INI, WAUMMAHATINA, MINANNARRI AJMA’IIN WATUB WAZAKKI WA’FUAMMAY YAQULLU AMIIN, AMIIN AMIIN  WHASALLALAHU WASALAMA’ALAIHI WALHAMDULILLAHIRABBIL’ALAMIN.
SUBBUHUN QUDDUSUR RABBUNA WARABBUL MALAIKATI WARUH, SUBHANALLAH WALHAMDULILLAHI WALAILAAHAILLALLAHU WALLAHU AKBAR, WALAHAULA WALAQUWATA ILLA BILLAHIL ‘ALIYYIL ‘AZIIM 3X
ASSHOLATUL MINAL  WITRI SALASA RA KA ATIN ASA BA KUMULLAH
YAA LATIF FU YAA KAFI, YAA HAFIZU YAA SYAFI, YAA LATIIFU YAA KAFII,YA HAFIIZU YAA SYAAFI, ALLAH, YAA LATIIFU YAA WAAFI, ALLAH, YAKAARIIMU ANTALLAH
LAA ILAA HA ILLALLAH 10 X


slnet

Risalah Qusyairiyah
Sumber Kajian Ilmu Tasawuf

T
asawuf merupakan disiplin ilmu yang dipandang lebih banyak berbicara persoalan-persoalan batin, kondisi rohani dan hal-hal lain yang bersifat esoteric. Pengalaman-pengalamannya yang dibentuk melalui proses implementasi ajaran sufistik bersifat mistik dan hampir mengarah ke dalam yang bersifat pribadi dan sulit dikomunikasikan kepada orang lain, sehingga selamanya hampr menjadi milik pribadi.
            Kenyataan ini dalam perkembangannya sering memunculkan tingkah laku aneh, eksentrik dan terkadang terkesan keluar dari bahasan syar’i, yang oleh sementara kaum sufi justru dipahami sebagai bentuk pencapaian suatu maqam sufi tertentu. Sedangkan ahli zhawahir yang berpegang teguh pada ajaran standar (golongan syariat) akan dianggap sebagai perbuatan bid’ah, tidak bermakna dan bahkan tidak jarang dikatakan sesat. Perbedaan ini kebanyakan disebabkan oleh perbedaaan pemahaman dasar-dasar islam dan sudut pandang kajian yang pada gilirannya juga melahirkan perbedaan pemakaian istilah dan ungkapan-ungkapan keilmuan dari masing-masing kelompok.
            Risalah Qusyairiyah : Sumber Kajian Ilmu Tasawuf, karya Abdul Qasim Abdul Karim Hawazin Al Qusyairi An-Naisaburi ini merupakan buku yang disusun dengan tujuan meluruskan pemahaman keagamaan Islam tentang konsep tasawuf, akidah tasawuf, pengalaman-pengalaman mistis, terminal-terminal spiritual Islam. Di samping berusaha membongkar dan menata kemnali kekeliruan-kekeliruan itu untuk dikembalikan pada posisi semula, buku ini juga memaparkan konsep-konsep sufi, yang hamper setiap poin disajikan secara lengkap dan utuh, gambling dan penuh pesona. Karenanya, figure dan tradisi tasawuf Al-Qusyairi cukup popular di lingkungan masyarakat sunni, dan bahkan buku ini banyak dijadikan sumber kajian para sufi generasi sesudahnya.

JANGAN LUPA KITA TIDAK KUASA
“SIFAT DUA PULUH”

1.      Ujud                Artinya            Ada
2.      Kidam                         Artinya            Sedia
3.      Bakok              Artinya            Kekal
4.      Muhalapa        Artinya            Tiada sama
5.      Kiyamuhu       Artinya            Berdiri sendiri
6.      Wahdaniat       Artinya            Zoh Zat
7.      Kodrat             Artinya            Kuasa
8.      Irodat              Artinya            Menentukan
9.      Ilmu                 Artinya            Tahu
10.  Hayat              Artinya            Hidup
11.  Samak             Artinya            Mendengar
12.  Basar               Artinya            Melihat
13.  Kallam             Artinya            Berkata-kata
14.  Kodirun           Artinya            Yang Kuasa
15.  Muridun          Artinya            Menentukan
16.  Alimun            Artinya            Tahu
17.  Hayyun           Artinya            Hidup
18.  Sami’un           Artinya            Mendengar
19.  Basirun            Artinya            Melihat
20.  Mustakalimun Artinya            Berkata-kata

SIFAT DUA PULUH DI BAGI
1.      Sifat Napsiah              3. Sifat Ma’ani
2.      Sifat Salbiah                4. Sifat Maknawiyah

1.1  Sifat Napsiah, Satu Ujud = Alip
Dalilnya     : Hiyal Hayul Wajibatu Nizzati Mada Manizzati Roiru Muallatan Billah
Artinya      : Kelakuan yang wajib bagi zat, selamanya zat, tidak dikarenakan oleh sesuatu   karena.
Takrip        : Hiya Huwa
Artinya      : Sifat itu Ainal Zat dan Napu zat

1.2  Sifat Salbiah ada Lima Sifat “LAM”
1.      Kidam                         4. Kiyamuhu
2.      Bakok                          5. Wahdaniat
3.      Muhallapa
Dalilny            : Hiya Ibarotun Annapi Maya Liku Jalla Waza
Artinya            : Menapikan Barang Yang Tidak Patut Bagi Tuhan.
Takrip              : Huwa Hoiru
Artinya            : Sifat itu lain daripada Zat
1.3  Sifat Ma’ani ada tujuah sifat “LAM”
1.      Kodrat             4. Hayyat                    6. Bazar
2.      Irodat              5. Samak                     7. Kallam
3.      Ilmu

Dalilnya           : Kullu Sifatin Maujudatin Komat Bima Kullum Anjabat Tahu Hukman
Takrip              : Lahiya Hua Wala Hiya Roiru
Artinya            : Sifat Itu Lain Daripada Zat Akan Tetapi Tidak Lain Dari Pada Zat

1.4  Sifat Maknawiyah Ada Tujuah Sifat “HA”
1.      Kodirun                       4. Hayyun                   6. Basirun
2.      Muridun                      5. Samiun                    7. Muttakalimun
3.      Alimun

Dalilnya           : Hiyal Halus Sabitatu Lizzati Mada Matizzati Mu’allatan Billah
Artinya            : Kelakuan yang tetap bagi Zat selamanya Zat, dikarenakan oleh sesuatu karena

SIFAT DUA PULUH DI BAGI DUA
1.      Sifat Isternak
2.      Sifat Ifftikor
1.1.Sifat Isternak ada 11 Sifat.
1.      Ujud                      7.  Basar
2.      Kidam                   8.  Kallam
3.      Bakok                    9.  Sami’un
4.      Muhallapa            10. Basirun
5.      Kiyamuhu            11. Muttakalimun
6.      Samak
Dalilinya          : Mustarni Angkullima Siwa
Artinya            : Kaya Allah Ta’ala dari pada tiap-tiap sesuatu.
Maha Suci Allah kalau sifat kekurangan.
Maha Suci Allah Kalau mengambil Faedah.
Maha Suci Allah kalau menjadikan Alam.
Lawannya Mustahil Allah sifat kekurangan.
                 Mustahil Allah mengambil faedah
                Mustahil Allah menjadikan Alam.
Tiap-tiap Dia menjadikan Alam harus yang ada tetap ada dan sebaliknya.


1.2. Sifat Iftikor ada 9 sifat
1.      Kodrat       4. Hayyat        7. Alimun
2.      Irodat        5. Kodirun       8. Hayyun
3.      Ilmu           6. Muridun      9. Wahdaniat


Dalilnya : Muftakirun Ilaihi Kullu Maada.
Artinya   : Tiap-tiap Barang yang lain… berkehendak kepadanya.

Bahrunya Alam, Tiap-tiap Bahru tidak member Bekas.

Lawannya : Mustahil Alam itu Kodim.
                   Mustahil Bahru member Bekas.

                   Tiap-tiap member Bekas pasti yang Kodim.


DUA PULUH SIFAT TERKANDUNG
DALAM SATU KALIMAT


LA                   : Ada Lima Sifat :
1.      Ujud – Ada – Badan
2.      Kidam – Sedia – Nyawa
3.      Bakok – Kekal – Rasa
4.      Tiada sama – Sir – Muhalafa
5.      Kiya Muhu – Berdiri Sendiri – Sir

ILAHA           : Ada Enam Sifat :
1.      Samak – Mendengar – Jantung
2.      Besar – Melihat – Empedu
3.      Kalam – Berkata-kata – Hati
4.      Samiu’un – Yang Mendengar – Telinga
5.      Basirun – Melihat – Mata
6.      Muttakalimun – Berkata – Mulut

ILLA               : Ada Empat Sifat :
1.      Kodrat- Kuasa – Tulang
2.      Irodat – Menentukan – Limpa
3.      Ilmu – Tahu – Urat
4.      Hayat – Hidup – Darah

ALLAH          : Ada Lima Sifat :
1.      Koridun – Yang Kuasa – Tangan
2.      Muridun – Menentukan – Kaki
3.      Alimun – Tahu – Otak
4.      Hayyun – Hidup – Rahasia
5.      Wahdaniat – Soh Satu – Daging

HIMPUNA KALIMA
LA                   : Napi
ILAHA           : Mampi
ILLA               : Isbat
ALLAH          : Yang di Isbatkan

Isi rukun 13
1.    Allah                                  
2.    Muhammad                                               
3.    Adam                                                          
4.    Hamba                                                       

1. 1. ALLAH  : - Alip             - Niat
                    - Lam Awal    - Berdiri Betul
                    - Lam Akhir   - Takbir
                    - H A              - Fatiha

2.1.  MUHAMMAD : - Rukuk      - Mim
-  I’Tidal      - HA
-  Sujud       - Dal


3.1 ADAM      : Duduk antara dua sujud
                         = Alip
                        Duduk Tahyat Awal
                        = Dal
                        Duduk Tahyat Akhir
                        = Mim

4.1 HAMBA   : Membaca Salawat     = HA
                          Membaca Tahyat       = MIM
                          Membaca Salam        = BA

DUA PULUH SIFAT TERKANDUNG DALAM SATU PERKARA

LA                   : Ada Lima Sifat
1.      Ujud – Ada – Badan
2.      Kidam – Sedia – Nyawa
3.      Bakok – Kekal – Rasa
4.      Tiada sama – Sir – Muhalafa
5.      Kiyamuhu – Berdiri sendiri – Sir
ILAHA           : Ada Enam Sifat
1.      Samak       - Mendengar                - Jantung
2.      Basar        - Melihat                      - Empedu
3.      Kalam       - Berkata-kata             - Hati
4.      Sami’un    - Yang mendengar      - Telinga
5.      Basirun     - Melihat                      - Mata
6.      Muttakalimun  - Berkata              - Mulut
ILLA               : Ada Empat Sifat
1.      Kodrat      - Kuasa            - Tulang
2.      Irodat       - Menentukan  - Limpa
3.      Ilmu          - Tahu              - Urat
4.      Hayat        - Hidup            - Darah
ALLAH          : Ada Lima Sifat
1.      Kodirun     - Yang Kuasa              - Tangan
2.      Muridun    - Menentukan              - Kaki
3.      Alimun      - Tahu                          - Urat
4.      Hayyun     - Hidup                        - Rahasia
5.      Wahdaniat   - Soh Satu                 - Daging

HIMPUNAN KALIMA                                ISI RUKUN 13
LA                   - Napi                                      1. ALLAH
ILAHA           - Mampi                                   2. MUHAMMAD
ILLA               - Isabat                                                3. ADAM
ALLAH          - Yang Diisbatkan                   4. HAMBA

ALLAH          : - Alip             - Niat
                    - Lam Awal    - Berdiri Betul
                    - Lam Akhir   - Takbir
                    - H A              - Fatiha

MUHAMMAD : - Rukuk    - Mim
-   I’Tidal   - HA
-   Sujud     - Dal
ADAM            : - Duduk antara dua sujud     - Alip
-  Duduk Tahyat Awal           - Dal
-  Duduk Tahyat Akhir          - Mim

HAMBA         : Membaca Salawat     = HA
                          Membaca Tahyat       = MIM
                          Membaca Salam        = BA


HAKEKAT RUKUN 13
1.      Alip                             8. Alip
2.      Lam Awal                   9. DAL
3.      Lam Ahir                     10. MIM
4.      HA                              11. HA
5.      MIM                            12. MIM
6.      HA                              13. BA
7.      DAL

TIGA BELAS HURUP INI MENJADI KENYATAAN
ALLAH – MUHAMMAD – ADAM – HAMBA
Hakekat ALLAH ada semata-mata awal dan akhir.
Hakekat MUHAMMAD Tiada Haknya, adanya Hak ALLAH
Hakekat ADAM  Tiada Dirinya, Adanya Diri ALLAH
Hakekat HAMBA Habis, Menapikan Bahru Ada Kodim
Inilah Takluk MUHAMMAD, ADAM, dan HAMBA kepada Zat Wajibal Ujud Hakiki Mutlak Yang bernama ALLAH yang hidup menerima mati, awal dan akhir, Kekal selama-lamanya.
Inilah sebenarnya Rukun 13 pada jalan Hakekat. Barang siapa yang yang belum mengenal yang empat ini maka sembahyang mereka itu akan sia-sia belaka. Jika ia sudah mengetahui yang Empat ini, barulah tahu bahwa, Allah dan Hamba itu tiada bercerai selama lamanya dlam sembahyang. Dan diluar sembahyang semata-mata Allah.

SIFAT 20 ADA PADA DIRI KITA
1.      Ujud                Artinya            Badan Kita
2.      Kidam                         Artinya            Nyawa
3.      Bakok              Artinya            Rasa
4.      Muhalapa        Artinya            Sir
5.      Kiyamuhu       Artinya            Kulit
6.      Wahdaniat       Artinya            Daging
7.      Kodrat             Artinya            Tulang
8.      Irodat              Artinya            Limpa
9.      Ilmu                 Artinya            Urat
10.  Hayat              Artinya            Darah
11.  Samak             Artinya            Jantung
12.  Basar               Artinya            Empedu
13.  Kallam             Artinya            Hati
14.  Kodirun           Artinya            Tangan
15.  Muridun          Artinya            Kaki
16.  Alimun            Artinya            Otak
17.  Hayyun           Artinya            Rahasia
18.  Sami’un           Artinya            Telinga
19.  Basirun            Artinya            Mata
20.  Mustakalimun Artinya            Mulut
Kesimpulan Diti kita

RUH ADA TUJUH
1.      Ruh Kudus      - Adanya Allah
2.      Ruh Idopi        - Nur Muhammad
3.      Ruhani             - Adanya Adam
4.      Ruh Jasmani    - Adanya Manusia
5.      Ruh Ihwani     - Adanya Hewam
6.      Ruh Sabati      - Adanya Batang kayu
7.      Ruh Nabati      - Adanya Batu-batu
KESIMPULAN :
Barang siapa yang menceraikan Ruh dengan Jasad tidak benar.
Manusia yang sampai Makrifatnya pada ALLAH, inilah sebenar-benarnya Manusia.

SAHABAT EMPAT PADA DIRI KITA
1.      Abu Bakar       - Paru-paru kita
2.      Umar               - Jantung kita
3.      Usman             - Hati kita
4.      Ali                   - Empedu kita
LIMA NABI PADA DIRI KITA
1.      Adam Sopi Allah        - Jasad kita
2.      Ibrohim Holilullah       - Hati kita
3.      Isa Ruhullah                - Ruh kita
4.      Musa Kalamullah        - Mulut kita
5.      Muhammad Rasulullah   - Sifat kita
TUJUH PUJI ANGGOTA BADAN
1.      Puji Kepala                  - Allahu Akbar
2.      Puji Mata                     - Layak Lamullah Ilallah
3.      Puji Telinga                 - Layak Ripullah Ilallah
4.      Puji Mulut                   - La Maujud Ilallah
5.      Puji Tangan                 - La Hayyun Ilallah
6.      Puji Badan                  - La Bihakki Ilallah
7.      Puji Kaki                     - La Haulawala Kuata Illah

JALAN CERAINYA TUJUH HURUP
1.      Alip                 - Allah
2.      Lam Awall      - Muhammad
3.      Lam Akhir       - Adam
4.      HA                  - Hamba
5.      MIM                - Menapikan
6.      HA                  - Hak
7.      DAL                - Diri/ Adanya diri Allah

KALIMA  DALAM DIRI
1.      Asyhadu          - Kepala kita
2.      Allah Ilaha      - Mata
3.      Illallah             - Telinga
4.      Waasyhadu     - Mulut
5.      Anna               - Tangan
6.      Muhammad     - Badan
7.      Rasulullah       - Dirinya sendiri
ADAM ITU ADA EMPAT TINGKATAN
1.      Adam Tanah               3. Adam Asmak
2.      Adam Hawa                4. Adam Hak
Adam Tanah ialah       : Api, Air, Angin, tanah
Adam Hawa ialah       : yang diturunkan dar Sore
Adam Asmak ialah     : Allah member beberapa nama
Adam Hak ialah          : Tiap-tiap Jasad itu Hak Allah, sebab Adam itu tiada yang ada hanya Allah.

MUHAMMAD ADA EMPAT MACAM
1.      Muhammad awal        ialah     Nurani
2.      Muhammad akhir        ialah     Rohani
3.      Muhammad Zohir       ialah     Insani
4.      Muhammad Batin       ialah     Robbani
HAKEKAT MANUSIA KATA SAHABAT NABI
ABU BAKAR BERKATA :
Barang siapa mengatakan “Manusia” itu bukannya Allah “Sirik”
UMAR BERKATA :
Barang siapa mengatakan “manusia” itu bukan Martabat “Allah” Fasek

USMAN BERKATA :
Barang siapa mengatakan “Manusia” itu bukan Rahasia “Allah Sindik”

ALI  BERKATA :
Barang siapa mengatakan “Manusia“ itu bukan irinya “kafir”

ARTI IMAN               : Percaya kepada Allah.
ARTI ISLAM                         : Selamat Awal dan Selamat Akhir.
ARTI TAUHID          : Satu, zoh, Tunggal.
ARITI MAKRIFAT   : Mengenal Zat Allah, Sifat Allah, Asmak Allah, dan Af’al Allah.
            JALAN IMAN SEMBAHYANG
Pertama kita Imamkan Qur’an, kedua Fateha, ketiga Alham, keempat Nutto, kelima BA, dan keenam Alip.
Alip artinya Allah, inilah yang kita Imamkan semata-mata Allah. Makmum jangan bergantung dengan Imam. Yang dimuka itu hanya Allah. Imam itu hanya Komando, yang kita tahu Allah bukan Imam.
Zikir Hakekat Pekeh, Usul dan Tasawuf.
Pekeh Berkata :
Lailahaillallah, Lamakbut Bihakki IIIallah.
Artinya            : Tiada Dayaku melainkan Daya Allah, ini Sindik.
Tasawuf Berkata         :
Lailahaillallah, Dalam hatinya, Minallah, Lillah Billah. Inilah sebenarnya Awal dan Akhir, baru bersih Zohir dan Batin.
                        Fuji Empat
Puji Sare’at      : Lailahaillallah.
Puji Tarekat     : Hu Allah.
Puji Hakekat   : Allah – Allah.
Puji Makrifat   : Hayyun – Hayyun.

JUMLAH KALIMA EMPAT MACAM
Kalima Sare’at            : Lailahaillallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah.
Kalima Tauhid            : Lailahaillallah. Tiada Tuhan adanya Allah.
Kalima Hakekat          : Lailahaillallah. Tiada Dayaku hanya kepada kuasa Allah.
Kalima Makrifat          : Lailahaillallah. Tiada Ujudku hanya Ujud Allah.

DIRI ADA LIMA MACAM
1.      Diri terdiri       Artinya            Berdirinya Allah.
2.      Diri terjeli        Artinya            Nyatanya Allah.
3.      Diri terperi       Artinya            Susah senang
4.      Diri sendiri      Artinya            Diri yang ada
5.      Diri Asli          Artinya            Mengenal Zat Allah.
Napikan diri kita, Adanya yang punya Diri. Artinya Diri sendiri tiada diri yang lain. Hanya diri yang ada itulah sebenarnya Diri. Hak Mutlak awal dan Akhir yang bernama Allah.

ANASIR EMPAT
Allah   : Zat, Sifat, Asmak, Af’al
Muhammad     : Ujud, Ilmu, Nur, Suhud.
Adam              : Api, Air, Angin, Tanah.
Hamba             : Uri, temuni, Tuban, Darah.

KALIMA LIMA NABI
ADAM            : LAILAHAILLALLAH ADAM SOFI ALLAH
IBROHIM      : LAILAHAILLALLAH IBROHIM HOLILULLAH
ISA                 : LAILAHAILLALLAH ISA ROHULLAH
MUSA                        : LAILAHAILLALLAH MUSA KALAMULLAH
MUHAMMAD : LAILAHAILLALLAH  MUHAMMADAROSULULLAH

FAHAM / KHUSUS  : LAILAHAILLALLAH
                                      AKU HAMBA ALLAH.


PUJI MUHAMMAD ADA TUJUH
1.      LAILAHAILLALLAH
MUHAMMAD RASULULLAH
2.      LAILAHAILLALLAH
MUHAMMAD RAHASIA ALLAH
3.      LAILAHAILLALLAH
MUHAMMAD HAMBA ALLAH
4.      LAILAHAILLALLAH
MUHAMMAD SIFAT ALLAH
5.      LAILAHAILLALLAH
MUHAMMAD HAK ALLAH
6.      LAILAHAILLALLAH
MUHAMMAD ZAT ALLAH
7.      LAILAHAILLALLAH
MUHAMMAD UJUD ALLAH


JALAN MENGENAL TUHAN ADA EMPAT :
1.      Islam   2. Iman            3. Tauhid         4. Makrifat
Islam   Artinya            : Selamat sempurna Awal dan Akhir yang mengenal Allah itulah sebenarnya Islam Agama itu pembawaan Islam.
Iman    Artinya            : Percaya pada zat yang ada, Hakiki Mutlak yang bernama Allah.
Tauhid Artinya            : Satu, tiada dua. Hakekat tauhid, ada Tuhan tiada Hamba.
Makrifat Artinya         : Mengenal diri, meneapikan diri yang ada, mengadakan diri Tuhan, Napi Zat, Napi Sifat, Napi Asmak, Napi Af’al, Illallah.

JALAN MATI ADA TUJUH MACAM
1.      Berhenti bernapas, mati namanya.
2.      Diselubungi, ditutup mayat namanya.
3.      Dimandikan, Robial Roin namanya.
4.      Dibungkus, sifat namanya.
5.      Disambut dlaam kubur, Muhammad namanya.
6.      Dimiringkan dalam kubur Allah namnya.
HAKEKAT MENGENAL TUHAN
ALIP               : = Zat             = Kuasa
LMA AWAL  : = Sifat           = Menerima Kuasa
LAM AKHIR : = Asmak        = Menjalankan Kuasa
HA …..           : = AF’AL       = Menyatakan Kuasa


HAKEKAT LIMA NABI PADA DIRI KITA
1.      Nabi Adam                 = Jasad kita
2.      Nabi Ibrohim               = Hati kita
3.      Nabi Isa                       = Roh kita
4.      Nabi Musa                   = Mulut kita
5.      Nabi Muhammad        = Rupa kita    
IMAM PADA DIRI KITA
1.      Imam Syafe’I              = Perbuatan kita
2.      Imam Hambali            = Kata-kata kita
3.      Imam Hanapi              = Niat Hati kita
4.      Imam Maliki                = Tujuan kita
MALAIKAT PADA DIRI KITA
1.      Jibril    : Menyampaikan
2.      Mika’il : Menghidupkan
3.      Isrofil  : Sekali mati 2x hidup
4.      Isro’il   : Tiap-tiap hidup mati
MARTABAT DIRI ADA TUJUH
1.      Diri ditakluki oleh hati
2.      Hati ditakluki oleh jiwa
3.      Jiwa ditakluki oleh Rahasia
4.      Rahasia ditakluki oleh Sifat
5.      Sifat ditakluki oleh Zat
6.      Zat ditakluki oleh Allah
7.      Allah ditakluki oleh hamba/ Diri

ANGGOTA” TUJUH” DALAM SEMBAHYANG
1.      Berdiri betul    - Kepala
2.      Takbir……..    - Mata
3.      Sendakap….   - Telinga
4.      Rukuk……..   - Mulut
5.      Tahyat……..   - Badan
6.      Sujud………   - Tangan
7.      Salam……...   - Kaki

PENGERTIAN :
1.       Kosdu            = Kata hati
2.      Takrot  = Dikatakan
3.      Takyin = Dikerjakan.
.    Ihrom       = Suci Lahir Batin
.    Tubaddil  = Berganti kuasa
.    Munajad   = Berganti kata
.    Mikraj              = Sampai kepada Allah.

MERTABAT INSAN            :
1.      Insan               = Allah
2.      Manusia           = Allah Ta’ala
3.      Muhammad     = Allah Aza wajalla
4.      Allah               = Allah Subhanauta’ala
5.      Zat                   = Allah Ruhman
6.      Roibal Uyub    = Allah Rohim
7.      Zat Hakiki       = Allah Robul Alamin.

IMAN DAN AMAL ADA TIGA BELAS MACAM

1.      Iman yang diikuti, Amal Tidak diikut.
2.      Iman itu senantiasa, Amal itu bersama-masa.
3.      Iman itu wajib, Amal itu Sunnat.
4.      Iman tiada beramal tidak merusak. Amal merusak.
5.      Iman yang diterima, Amal tidak diterima.
6.      Iman masuk surge, Amal tidak masuk surga.
7.      Iman diberi Pahala, Amal tidak.
8.      Iman tiada ditimbang, Amal ditimbang.
9.      Iman boleh berpesan, Amal tidak berpesan.
10.  Nabi segalanya beriman serta selamat.
11.  Iman jika tidak menjadi kafir,Amal tidak.
12.  Nabi semuanya beriman dan beramal.
13.  Iman tidak mengharap, Amal mengharap.

ISI SEMBAHYANG
TIADA YANG LAIN, HANYA”ALLAH”
LAIN DARIPADA ALLAH “ SALAH “

HAKEKAT SEMBAHYANG ADA TUJUH
1.      NIAT             = Nafsuku
2.      TAKBIR        = Nyawaku
3.      FATEHA       = Kepalaku
4.      RUKUK        = Tulangku
5.      SUJUD          = Dagingku
6.      TAHYAT       =Tanganku
7.      SALAM         = Kakiku.

KETERANGAN TAUHID

ROBUN ABDUN           = Allah Hamba
ABDUN ROBUN           =  Hamba Allah

                 KATA SYEH ABDUL SOMAD
ANAL MUKODDMU    = AKU KODIM
WAANNA HOLKI        = AKU RAJA
WAANA MUHDAS       = AKU BAHRU
WAANA MAHLUK      = AKU MAHLUK


JALAN TAUHID ILMU MAKRIFAT
Jasadku bernama Allah, dari pada Alip. Itulah Af’al Allah.
Hatiku bernama Muhammad, dari pada Lam awal, itulah Asma Allah.
Nyawaku bernama Rasulullah dari pada Lam Ahir, itulah Sifat Allah.
Rahasiaku bernama Allah, dari pada       itulah zat Allah.

HADIS KUDSI
WAAN YAKUN ABDA RABBAN BILASAKIN
Artinya   : Bermula itu Hamba Allah, jangan Zak jangan Zon, apabila Zak “kafir”

Kita yakin bahwa Allah itu benar-benar Ada dan Nyata, karena yang nyata ini tiada yang ada Allah.

KATA SYAH MAHIDIN IBNU ARABI :
MAN ROANI FAKROL HAK, Artinya Barang siapa mengenal Ia, akan daku sebenarnya Manusia.
MAN RONI WAHUWA UJUDUL HAK, artinya Aku… sebenarnya Ujud Allah.

HADIS  KUDSI
AL INSANI SIRRI WASIPATU LAROIRI, artinya….. Manusia itu Rahasiaku, tiada lain Sifatku, dan Zatnya, tiada lain adanya Aku.
Allah nama Zat, arti Zat ada, itulah Diriku, baru bernama Hamba Allah. Tiada lain engkau itu aku, dan Aku adalah engkau.

BIKANA MAKANA, BIYAKUNU MAYAKUNU, artinya ….. Barang yang belum ada ada Aku, dan Barang yang sudah ada Aku jua.

PUJI KEJADIAN MANUSIA
Sehari semalam dalam Rahim Ibu, Pujinya HU Tiga hari tiga malam Pujinya Hak.
Tujuh hari tujuh malam pujinya Anallah.
Empat puluh hari 40 malam Pujinya Subhanallah.
Tiga bulan Pujinya Alhamdulillah.
Tujuh bulan Pujinya Allahu Akbar.
Sembilan bulan 15 hari Pujinya Lailahaillallah.
Setelah keluar dari Rahim Ibu Pujinya HU Allah.

Jasad serta Nyawa HAMBA namanya setelah diberi nama baru ALLAH namanya.

HADIS KUDSI
TA’ALAMA MAFINAFSI WALA AKMA MAFI NAFSI.
Artinya : Hai Isa, engkau ketahui yang ada pada dalam diriku, dan Aku tiada tahu apa yang ada pada dalam dirimu.

FIRMAN ALLAH
WAANIK BUDUNI HAZA SIROTIM MUSTAKIM.
Artinya     : Tauhidkan oleh kamu akan Daku, dan turut Perintahku.

HOLAKOL INZANI DO’IFA
Artinya     : Tiap-tiap Manusia itu lemah tiada Berdaya.

UDHULUL JANNATA ANTUM WAARWAJUKUM TAKBARUN
Artinya     : Masuklah Kamu kedalam Syorga, serta Jodoh Kamu.

FAAMINU BILLAHI WAROSULAH
Artinya     : Jika kamu percaya padaku, Turut Perintah Rasulku.

IN KUNTUM SODIKIN.
Artinya     : Apa sebab engkau ceraikan Rohmu dengan Jasadmu, jika engkau mengetahui.

FAKULUMAN BIROIRI AKMAL AKMALUHU MARDU DATIN LATAR BALU
Artinya     : Hai Malaikat, Tamprakan Amalnya mereka itu kehadapan mukanya.


TASAWUF MODEREN BUYA HAMKA
1. ALAINYA MAYINUN WAKOD HOLAKTUKA MIN KOBLU WALAM TAHU SYAIYIA.
Artinya     : Aku telah menjadikanmu dahulu, sedangkan engkau belum jadi sesuatu

2. INNI JAALTUKA FIL FUADIMUHADISTI
Artinya     : Kujadikan engkau bercakap-cakap dalam Hatiku

3. WAL ABINU KOLBI FI FUADI ANISI
Artinya     : Isi hatiku hanyalah tetap engkau Sendiri

4. ANA MAN AHWA WAMAN AHWA ANA
Artinya     : Segala Orang yang saya rindui ialah saya

5. NAHNU ROHANI HALALNA BADANA
Artinya     : Kamu Dua Jiwa bersatu di satu Badan.

6. FAIZA ABSOR TAHU ABSOR TANA
Artinya     : Bila engkau lihat Dia, terlihatlah Engkau.

7. AL ABDU ROBBUN WAROBBU ABDUN
Artinya     : Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah Hamba

8. IN KULTA ABDUN FAROKA ABDUN
Artinya     : Kalau Engkau katakana Hamba, padahal Dia Tuhan.

9. AN KULTA ROBBUN ANNA YUKALLA
Artinya     : Kalau Engkau katakana Tuhan, yanga mana yang diperintah.

10. MAIZTA RUHUKA FIRRUHI KAMA
Artinya     : Telah bercampur Rohmu dengan RohKu.

11. TUM SYIDUL HIOMRATA BIL MAIL ZALLALI
Artinya     : Laksana bercampur Hamba dengan Air Jernih.

12. FAIZA MAZZAKA SYAINU MAZZANI
Artinya     : Bila menyentuhmu akan sesuatu, maka Tersentuhlah Aku.
13. FAIZA  ANTA  ANA  FIKULLI  HALIN
Artinya     : Sebab itu Engkau adalah Aku.

HADIS KUTSI
MAN AROBTU ROBBI BIROBBI
Artinya     : Jika Engkau ingin melihat Aku, LIhatlah Diri Mu.

WAFI ANFUSIKUM APALAH TUBSIRUN
Artinya     : Aku di dalam Jiwa Kamu, Kamu tiada mengetahui.

APAKAH ARTI : JUNUB, JENABAT, MUKORONAH ?
1. Junub . . . . .  .. . . .Artinya  Mahluk
2. Jenabat . . . . . . . . Artinya  Islam
3. Mukoronah . . . . Artinya   Ilmu

SIAPA ITU : JUNUB, JENABAT, MUKORONAH ?
1. Junub    Adalah  Laut
2. Jenabat Adalah  Bumi
3. Mukoronah Adalah Mani

Bermula Arti Laut ialah Syair kita.
Ilmu adalah Rahasia kita. Bumi itu adalah Tubuh kita.
Disini dijelaskan bahwa, bermula berkata-kata dengan Perempuan itu dan Syair kita pada perempuan itu, itulah Junub namanya.
Dan Jamak Perempuan itu Jenabat namanya. Bercampur Air Laki-laki dengan perempuan itu Mukaromah namanya (Syair sama).
Bermula Junub itu Tamu namanya. Jenabat itu Jamak namanya. Dan Mukoronah itu : Rohman, Rohim namanya.

ORANG JENABAT ITU ADA 4 PERKARA
1. Wadah              2. Wadih         3. Manik          4. Manikam

Wadah      Artinya   selangi di dalam Otak kita
Wadih      Artinya   Ditengah kening kita.
Mani         Artinya   selangi didalam Dada kita.
Manikam  Artinya   selagi di dalam Pusat kita.

Maka tetap didalam Pusat menjadi 3 macam :
1. Istinjak             2. Junub           3. Jenabat

Yang bernama Istinjak itu Mani, Tat kala di dalam Fuad Kalam, kemudian jatuh kepada Bumi Rahmat Allah dari pada tempat yang bernama Kuntu Kanzan Mahfian, sudah tetap didalam Bahrul Alam namanya.

Ketahuilah oleh kamu, tentang : Wadah, Wadih, Mani, Manikam, serta kesempurnaannya Istinjak itu. Jika tidak mengenal yang tersebut diatas maka tidak sempurna islam itu.
Kering Air Laut tiada Suci Mandinya, dan Sembahyangnya, maka tiada Syah segala Halnya.

INI PASAL MENYATAKAN WADAH, WADIH, MANI, MANIKAM.
Wadah itu jadi Kaki, jadi Tuhan, jadi Tanah jadi Jibril.
Wadi itu jadi Darah, jadi Jantung, Jadi Mika’il.
Mani itu jadi Angin, jadi Tembuni, jadi Limpa.
Jadi Isrofil, keluarnya jadi Napas.
Manikan itu jadi Api, jadi Uri, jadi Empedu.
Jadi Isro’il, jadi Tulang, jadi Tanah.

Malaikat Jibril mata Putih. Malaikat Mika’il mata Hitam
Alis mata itu bernama Isrofil. Mata yang Terang itu bernama Isro’il dan Muhammad Rasulullah.

Hati itu bernama ABU BAKAR, Hati yang Terang bernama UMAR, Warna Jantung bernama USMAN & Empedu yang Hitam bernama ALI.

WARISAN KETURUNAN ILMU TASAWUF
1. ALLAH
2. NABI MUHAMMAD
3. SAHABAT-SAHABAT NABI
4. TUAN SYEH ABDUL KODIR JAILANI
5. TUAN SYEH MUHAMMAD SAMAN
6. TUAN SYEH ABDUL SOMAD
7. TUAN SYEH MHD AKIP (19 Ilir Plg)
8. HOLIPA GEMUR MATARAM
9. BODROWONGSO CIRBON
10. HAJI ABDULLAH              Palembang
11. HAJI ANANG                      Palembang
12. HAJI AGUS                          Palembang
13. HAJI ABDUL HAMID        Palembang
14. CEK BENG                           Palembang
15. HAJI AKIP LATIF               Palembang
16. DUNGCIK                            Palembang
17. KI AGUS AHMAD              Palembang
18. MUSA                                   Palembang